Service og ettermarked

Våre medarbeidere i KRS Fagerland AS er sertifiserte kontrollører, og utfører sakkyndig kontroll, service, reparasjon og vedlikehold på de fleste typer kraner, maskiner og løfteutstyr.

  • Truck, alle klasser

  • Lift-personløftere

  • Masseforflytningsmaskiner

  • Mobilkraner G1

  • Bro – og traverskraner G4

  • Lastebilkraner G8

  • Tårnkran G2

  • Portalkran G3

  • Barnehager

  • Scene- og riggutstyr