Sakkyndig kontroll

KRS Fagerland AS er godkjent for kontroll og sertifisering av:

 • Rigg og scene

 • Lastebilkraner

 • Truck

 • Masseforflytningsmaskiner

 • Løfteutstyr

 • Løfteredskaper

 • Vakuumløfteutstyr

 • Lifter

 • Bro – og traverskraner

 • Mobilkraner

 • Kontroll av barnehager