Kurs og opplæring

KRS Fagerland AS er godkjent for sertifisert- og dokumentert sikkerhets opplæring
Vi er sertifisert av ASAS med sert nr: ATS-239

Sertifisert sikkerhets opplæring på

 • Truck T1, T2, T3, T4, T5, T8, T8.1

 • Lastebilkraner G8

 • Mobilkraner G1

 • Traverskraner G4

 • Tårnkran G2

 • Portalkran G3

 • Anhuking /løft G11

 • Modul 1.1

 • Masseforflytningsmaskiner alle klasser M1-M20

Vi gir også dokumentert opplæring på:

 • HMS-kurs

 • Riggerkurs

 • Stroppekurs

 • Kontrolløropplæring

 • Instruktøropplæring

 • Pedagogikk

 • Stillas

 • Personlift KL.A, KL.B, KL.C

 • Farlig verktøy m.m.

 • Scene og rigg